Citycentrum Zwolle en Alvast slaan handen ineen tegen leegstand binnenstad Zwolle


Procentueel valt de leegstand in Zwolle mee in vergelijking met andere steden, voor Citycentrum Zwolle geen reden om achterover te leunen. Daarom start Citycentrum een pilot en gaat samen met Alvast beheer actief handelen om voor leegstaande winkelpanden een alternatief te bieden. Citycentrum Zwolle creëert in samenwerking met Alvast een platform waar enerzijds eigenaren hun leegstaande vastgoed kunnen inbrengen en anderzijds (jonge) ondernemers zich melden met hun winkelplannen. Een ‘datingsite’ voor vraag en aanbod van en naar (tijdelijke) winkelruimte. Citycentrum en Alvast gaan proberen partijen te matchen.


Inzet Citycentrum Zwolle
Doel is ondernemers de mogelijkheid te bieden om in leegstaande ruimtes hun dromen waar te maken tijdens de periode dat het winkelpand niet verhuurd is. Bij een succesvol resultaat kunnen ondernemers doorgroeien naar een stabiele huursituatie. Zo wordt een tijdelijke invulling duurzaam. Citycentrum denkt er aan jonge ondernemers te laten coachen door ervaren ondernemers.


Uitstraling binnenstad
De tijdelijke invulling van winkelruimtes zorgt voor een betere uitstraling voor de binnenstad. Alvast heeft hier veel ervaring mee en is al succesvol in de binnenstad van Zwolle. Drie winkelunits zijn voorzien van een tijdelijke invulling. Hierdoor worden winkelstraten representatiever, aantrekkelijker en is het voor winkelend publiek interessanter om het centrum in te lopen.


Samen tegen leegstand
Samen met het Detailhandelsoverleg Zwolle riep Citycentrum Zwolle eerder de lokale politiek op om de regierol te nemen bij het tegengaan en bestrijden van de toenemende leegstand. “We zijn geen partij die alleen van de zijlijn roept. We zetten onze lokale kennis en netwerk in. We denken mee over de juiste branchering voor een leegstaand pand, zodat de tijdelijke invulling een toegevoegde waarde is voor de winkelstraat. We werken samen met Alvast beheer, deze organisatie heeft eerdere binnenstedelijke projecten succesvol voorzien van tijdelijke invullingen", geeft voorzitter Peter Pels aan. Citycentrum vond inmiddels gehoor bij het nieuwe college. Deze kondigde in het coalitieakkoord 2014-2018 de komst van een leegstandsteam aan, een team om de leegstand van vastgoed aan te pakken. Citycentrum en Alvast werken graag samen met dit team!


Alvast beheer tijdens leegstand

Alvast is gespecialiseerd in het plaatsen van jonge ondernemers in leegstaand vastgoed. Kostenneutraal beheer en inkomsten genereren bij leegstand staan hierbij voorop. Alvast is een beheerder en zorgt dat het pand correct gebruikt wordt en de winkelruimte weer opgeleverd wordt op het moment dat zich een reguliere huurder aandient. De eigenaar wordt ontzorgd. Daarnaast probeert Alvast startende ondernemers te helpen aan tijdelijke ruimte om te ondernemen. Momenteel heeft Alvast 3.500 inschrijvingen van ondernemers die tijdelijke bedrijfsruimte zoeken. Door de lage maandvergoeding is starten laagdrempelig.


Belangstelling?

Bent u eigenaar en geïnteresseerd? Alvast legt u graag de werkwijze uit. Bent u (startende) ondernemer en heeft u belangstelling: schrijf u in via bijgaand formulier of schrijf in via de website van Alvast. Wij gaan met uw inschrijving aan de gang. Voor meer informatie, bel met:

  • Alvast, tel 026-3704546 of met
  • Citycentrum Zwolle, tel. 038-4212900
     

Interesse? Meld u via ons formulier, klik op de downloadbutton