Sloop-nieuwbouwprojecten of stadsvernieuwing

Soms krijgt Alvast opdracht om tijdelijke bewoners te zoeken voor bijvoorbeeld een hele straat, in afwachting van renovatiewerkzaamheden. Wanneer Alvast tijdelijke huurders plaatst, zijn dit doorgaans flexibele starters, die een opleiding volgen of een baan hebben. Deze groep moet een opzegtermijn kunnen hanteren van ten minste drie maanden. Dat is dan ook de reden dat Alvast geen starters met kinderen inschrijft.
 
Meer informatie over tijdelijke huur, de Leegstandwet en huurbescherming. Klik op de onderstaande vragen voor een antwoord. 

Tijdelijke huur
 
  • Wat is tijdelijke huur op grond van de Leegstandwet?
    • De Leegstandwet geeft de mogelijkheid om leegstaande woonruimte te verhuren. Daarvoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder kan de vergunning worden verlengd, maar de totale lengte van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar.
  • Hoe zit het met de huurbescherming?
    • Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn bijna alle huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en drie maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door.
  • Hoe wordt de prijs vastgesteld bij tijdelijke huur?
    • De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingstelsel (puntensysteem). In de meeste gevallen wordt de huurprijs vervolgens aan de hand van een percentage (tussen de 40 % en de 70 %) van de maximale huur bepaald.
Alvast, zorgvuldig en persoonlijk