Antikraak: zekerheid voor eigenaren

Een pand wordt zo veel mogelijk naar bestemming gebruikt. De overeenkomsten van Alvast zijn zo opgesteld dat de tijdelijke gebruikers geen aanspraak kunnen maken op huurbescherming. Alvast is KLB-gecertificeerd (Keurmerk Leegstand Beheer).


Alvast biedt twee manieren aan om leegstaand vastgoed te beheren:

  • Door tijdelijke bewoning
  • Door tijdelijke bedrijfsruimte
     

Tijdelijke bewoning

Bij een woonbestemming zoekt Alvast tijdelijke gebruikers voor het object. Wij beschikken over een uitgebreide database met kandidaat-bewoners. Het profiel daarvan is: 19-26 jaar, volgt een opleiding op hbo- of wo-niveau. Bij de selectie van kandidaten letten wij scherp op representativiteit, netheid en flexibiliteit. Voor tijdelijke bewoners geldt een opzegtermijn van ten minste een maand.


Tijdelijke bedrijfsruimte

Bij een kantoor- of bedrijfsbestemming, zoekt Alvast in zijn database van (startende) ondernemers. Deze zijn gescreend op flexibiliteit en netheid. Alvast plaatst regelmatig ondernemers uit de creatieve sector, maar ondernemers uit andere sectoren zijn ook welkom. Voor ondernemers geldt een opzegtermijn van ten minste een maand.

Alvast, goede afspraken - oog voor mensen