Verschillende vormen toezicht mogelijk

Als een pand niet geschikt is voor tijdelijke bewoning of bedrijfsruimte - of daar met een paar kleine ingrepen niet geschikt voor gemaakt kan worden - kan Alvast voor bewaking zorgen. Daarbij maken wij onderscheid tussen een (semi-)permanente bewaking, een periodieke pandcontrole en een bouwbewaking.


(Semi-)permanente controle

Als het wenselijk is dat een pand tijdelijk permanent bewaakt wordt, heeft Alvast een sluitende oplossing voor u:

 •  bewaking voor een dagdeel (minimaal 4 uur);
 • bewaking 24 uur per dag (een of meerdere bewakers slapen ook in het pand). 

Pandcontrole

Alvast beschikt in het hele land over objectbeveiligers, die flexibel kunnen worden ingezet. In overleg stelt onze beveiligingsadviseur een bewakingsplan op. Afhankelijk van het soort pand en de wensen van de eigenaar voeren onze bewakers regelmatig onderstaande controles uit. Zo houden we het pand in optimale conditie. 

 • Controle op schade aan het object.
 • Controle op de representatieve staat van het pand en de omgeving (inclusief makelaarsposters).
 • Controle op aanwezigheid van onbevoegden.
 • Doormelding van acute situaties (die kunnen eventueel door onze eigen technische dienst verholpen worden).
 •  Legen van de brievenbus en voorkomen zich ophopende post.
 • Doorspoelen van toiletten, wastafels en schrobputten.
 • Controle op storingen bij installaties, zoals de brandmeldinstallatie, pompen, cv-installatie.
 • Controle van dakgoten op verstoppingen.
 • Controle op verlichting die onnodig brandt en of er lampen stuk zijn.
 • Controle of de radiatoren op vorstvrij staan / ontlucht zijn.
 • Controle op het afgesloten zijn van (buiten)deuren.
 • Opname van de meterstanden.
 • Inventarisatie van achterstallig onderhoud aan tuin of parkeerterrein.
   

We voeren bijkomende werkzaamheden of controles op verzoek graag uit.
 

Bouwbewaking
Bouwbewaking is een combinatie van pandcontrole en permanente bewaking.
Een bouwproject wordt al naar gelang de wensen van de opdrachtgever-eigenaar in de gaten gehouden en gecontroleerd. Onbevoegden betreden het terrein minder snel door de preventieve werking van de bouwbewaking. Als iemand toch het terrein op komt, geven wij hem aan bij de plaatselijke politie. Bouwbewaking omvat onderstaande controles: 

 • Controle op schade aan het object.
 • Controle op de representatieve staat van het pand en de omgeving.
 • Controle op aanwezigheid van onbevoegden.
 • Doormelding van acute situaties (die kunnen eventueel door onze eigen technische dienst verholpen worden).
 • Controle op aanwezige goederen / materiaal van de opdrachtgever.


 

  Bel of e-mail voor een vrijblijvende offerte.