Tijdelijk te bewonen

Alvast heeft een gevarieerd aanbod van leegstaand vastgoed voor tijdelijke bewoning. Dat gaat van appartementen, villa’s en woonboten tot scholen en kantoorpanden tegen een aantrekkelijk tarief. Daar staat tegenover dat er een wederzijdse opzegtermijn van kracht is van ten minste 28 dagen. Dus als de overeenkomst wordt opgezegd, heeft de bewoner minimaal een maand om iets anders te vinden.
 
Voor flexibele starters, zonder kinderen, bieden wij woningen aan voor tijdelijke verhuur in sloop-nieuwbouwprojecten of in het kader van stadsvernieuwing. In deze gevallen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

  

Alvast, onverwacht veel mogelijk